top of page
חתימה על חוזה רכישת דירת קבלן.jpg

חוזה רכישת דירה מקבלן

רכישת דירה חדשה מקבלן היא אחת מההחלטות החשובות והמרכזיות בחיינו. החוויה הזו מצריכה חקירה ולמידה של תהליך ההתנהגות וההתנהלות של הקבלן מול הרוכש.  כמו גם ידע בסיסי ואף יותר מכך מצד הרוכש. במאמר זה, נסקור את שלבי החקיקה החשובים, התנהלות קבלן מול רוכש, ואת כללי התנהגות שכדאי לפעול לצורך חתימה מוצלחת על חוזה.

כיצד להגיע לחוזה מוצלח?

החיפוש אחר הנכס המתאים:

התחילו בחיפוש מקיף באזור בו אתם מעוניינים לרכוש דירת קבלן

וכדאי להיות רשומים לעדכונים על פרויקטים חדשים בשוק.

מציאת הנכס הרצוי: כאשר מוצאים את הנכס הרצוי, כדאי לעבור על פרטי הדירה

ולבדוק את תנאי הרכישה בחוזה באופן קפדני.

הגעה לסכמה ראשונית: היפגשו עם הקבלן ודונו בתנאים הכלליים שבחוזה. כאן הזמן

להתמקח על תנאי התשלום, מועדי הסיום, והמסגרת הכללית שבה תתנהל העסקה.

אלו דגשים חשובים לפני חתימה על החוזה

בדיקת הרקע של הקבלן:  חשוב לוודא שהקבלן הוא גורם מהימן ושהוא מחזיק ברגישות מרכזית ברכישת הנכס.

שילוב מתווך:  אם נרשמתם לפרויקט התייעצו עם מתווך שאחראי על הפרויקט או מתווך שמומחה במיקוד מידע רלוונטי בחוזה ודגשים בו. וכזה שיהיה מסוגל לעזור לכם בתהליך

ולספק מידע מערכתי.

העברת החוזה לבדיקת עורך דין: בדקו את החוזה על ידי עורך דין מומחה.

הוא יוכל לוודא שהחוזה מגיע עם הגנות משפטיות מבחינתכם.

שמירה על זכויות הרוכש: דברי הזהות המרכזיים בחוזה בחוזה רכישת דירה מקבלן,

ישנם פרטים מרכזיים שכדאי להתייחס: מחיר הנכס ותנאי תשלום:  הסכמה על המחיר והתנאים. 

חוזה: כדאי לוודא שהמחיר מוגדר בצורה מדוייקת בחוזה ושמועדי התשלום מובהקים.

תוכן הנכס: החוזה צריך לכלול את התיאור המדוייק של הנכס, כולל מספר החדרים,

השטחים, וכל הפרטים הטכניים שבנכס.

תוכנית מכר שיווקית הינה למעשה עיצוב של תוכנית המכר המשפטית בצבע הכוללת תוספות

של ריהוט, תאורה צמחיה וכדומה בהדמיה וויזואלית כדי לייצר מסמך שיווקי המראה מצד אחד

את מבנה הדירה ומצד שני משווק אותה.

מועדי סיום: הציון המדוייק של המועדים להשגת הנכס ולחתימה על העסקה מרכזית.

זה יכול לכלול את התקופה שבה הנכס מוכן לשימוש והמועד שבו יש לשלם את המחיר הראשוני.

 

ביטחון לצד הרוכש: חשוב לוודא שהחוזה מגן על הרוכש במקרים של אי ייצוג או האחריות של הקבלן.

 

תנאי ביטול: כדאי להשקיע מחשבה בתנאי ביטול שיאפשר לכם לצאת מהעסקה אם תיתקלו בבעיה חשובה בשלב מאוחר יותר.

 

פרטי הקבלן:  נכון לוודא שהחוזה כולל את פרטי הקבלן, כמו: שמו, מספר הת.ז, ופרטי החברה שמייצגים אותו. גם פרטי הרוכש צריכים להופיע בחוזה באופן מדוייק.

רכישת דירה מקבלן היא התמודדות משמעותית, החוזה המתאים והברור והמובהר מכל יכול להבטיח

את זכויותיכם וליהנות מהדירה שרכשתם בצורה בטוחה ואפילו מרגשת ובלתי נשכחת.

bottom of page