top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות האתר


ברוכים הבאים לבית לייעוץ dirablog.com להלן הבלוג - אתר.

בהמשך יש לכם פירוט של תנאי השימוש בכתוב בבלוג להלן מאמרים מקצועיים, חובתכם לקרוא בעיון\במידה והנכם לא מקבלים את הנאמר בתנאים המפורטים בבקשה הימנעו מקריאת הבלוג. קריאת תנאי השימוש הבאים, מהווים הסכם מחייב. תנאי שימוש מידע משפטי: המידע המועבר בבלוג משקף את הניסיון והדעות של בעלי האתר, אנו לא מזוהים עם כל חברה או ארגון.


מומלץ להשתמש בעורך דין בכל הקשור בהיבטים המשפטיים של כל רכישת נדלן. התכנים הכתובים בבלוג מוצגים למטרות מידע בלבד ואינם מהווים ייעוץ כלשהוא, וכמובן ללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת. בעל האתר אינו ערב לדיוק, שלמות, עדכונים ,התאמה ,נכונות או אמיתות של המידע כולו או מקצתו. בעל האתר שומר בזה על זכותו לשנות מעת לעת את השירותים ,המידע המוגש בו, תצורת מבנה השירותים והתכנים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, ללא הודעה מראש. למשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעליי האתר עקב ביצוע השינויים הנ”ל. כמבקרים באתר הנכם מתבקשים לקרוא את התכנים ולא לבצע כל פעולה ללא ייעוץ מקצועי מוסמך. בעלי האתר לא יישאו בתוצאות לכל נזק, הפסד, עוגמת נפש עקב שימוש בחומרים הכתובים בבלוג, אנו בעליי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן . עם זאת, אין ביכולתנו להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי, ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. עקב כך, בעליי האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים במאמרים, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא. בעצם השימוש בבלוג הנכם מסכימים ומתחייבים מפורשות לפטור את בעלי הבלוג מאחריות לכל נזק שיכול להיגרם לך כתוצאה מפעולות שהתבססו על תכניי הבלוג. התכנים בבלוג לא מהווים תחליף לייעוץ מקצועי שמתבסס על נתונים אישיים של כל אחת ואחד .התכנים באתר לא מהווים ייעוץ כלכלי, נדלני או כל ייעוץ אחר, התכנים בבלוג נועדו לצרכיי הרחבת והעמקת הידע האישי בלבד. בעל הבלוג אינו שולט ואינו נושא באחריות לתכנים חיצוניים או לאתרי צד ג, ובכלל זה כלל ה מפרסמים בבלוג. כניסה לקישורי פרסום או צד ג הנם על אחריותכם בלבד, תוך ידיעה שמובן שעליכם ליצור באמצעי הזהירות הנדרשים משוטטות באתרים ברשת. מובהר בזאת כי אין להסתמך על התכנים המובאים באתר בכדי לבצע כל פעילות שהיא. המידע המסופק בבלוג קרי תכני האתר, אינו מתייחס באופן פרטני לפי נתונים ספציפיים של המשתמש להלן הקורא בבלוג שנמסרו על-ידיו, לפיכך אינו מהווה יעוץ כלכלי, נדלני ,מקצועי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטניים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמשת. על כל משתמש/ת במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו/ה וצרכיו/ה, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות תוכן באתר המלצה לפעולה כלשהיא ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע/ת זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית. תנאי השימוש משתנים מעת לעת. אין להניח שהם יישארו ללא שינוי ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל ביקור בבלוג . המשך השימוש שלך באתר או בשירותים הניתנים על ידו הינם ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.


השימוש באתר מהווה אישור לקריאת תנאי השימוש והסכמה להם וכן התייעצות עם גורמים מקצועיים במידת הצורך.


קניין רוחני: לפי דיניי זכויות היוצרים, זכויות היוצרים על כל התכנים הכתובים בבלוג זה שייכים לבעל הבלוג בלבד להלן dirablog.com, אין בעצם הכניסה לבלוג בכדי להעניק זכות או רישיון לשימוש בבלוג או בחלקים ממנו, אין להעתק לשכפל או לפרסם או לעשות שימוש מסחרי כלשהוא בחלק מהאתר או בתכניו ללא הסכמת בעל הבלוג.


אתר והתוכן הקיים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי בלבד.


*השם dirablog הם רכושם של בעל הבלוג, אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור והסכמה.

bottom of page